Vroedvrouwenzorg voor iedereen

Ik ben geconventioneerd en hou me aan de tarieven die vastgelegd zijn door het RIZIV. De zorg wordt daardoor rechtstreeks vergoed door je mutualiteit.

 

Je persoonlijk aandeel voor de zorgen bedraagt

  • Een zorgforfait van 75 euro. Dit omvat de zorgpermanentie 7/7 na thuiskomst uit het ziekenhuis, de medische materialen en de aanmaak en beheer van je medisch pre- en postnataal dossier. Dit forfaitbedrag wordt gefactureerd na je bevalling.
  • Een kilometervergoeding wordt aangerekend op basis van de zone waarin je woont. Dit wordt tijdens de eerste consultatie besproken. 

Informeer bij je hospitalisatie voor een tussenkomst.